top of page

Szolgáltatások

A 31/2008. (XII.31.) IRM rendelet 25. §-a alapján az írásszakértői vizsgálatra vonatkozó főbb szakkérdések:

 

- valamely kézírás vagy aláírás az összehasonító minták alapján mely személytől vagy szűkebb körtől származik,
- különböző kézírások vagy aláírások ugyanazon személytől származnak-e,
- a kézírás vagy aláírás eredeti vagy másolat, valódi vagy hamisított, természetes vagy torzított írással készült,
- az iratot illetve egyes részeit megváltoztatták-e,
- a vizsgált kézírás a minták alapján rendhagyó körülmények között készült-e,
- a kézírás vagy aláírás, illetve minta alkalmas-e írásszakértői vizsgálat elvégzésére.

 

Az írásszakértői vizsgálat kompetenciájába tartozik még az írógéppel készített szövegre vonatkozó szakkérdések megválaszolása is.

 

Egyéb szolgáltatás: szaktanácsadás
bottom of page