top of page

Díjak

Szóbeli szakvélemény (előzetes írásszakértői állásfoglalás): 60.000,- Ft-tól (alapeset: 1 db vitatott aláírás)

Írásbeli szakvélemény:
Hivatalból történt kirendelés esetén a többször módosított 3/1986. (II.21.) IM rendelet vonatkozó szakaszai és a 2016. évi XXIX. tv. 49. § (1) bek. szerint kiállított díjjegyzék.
Nem hivatalból történt kirendelés esetén a 2016. évi XXIV. tv. 49. § (2) bek. szerint kiállított díjjegyzék (2024. évi óradíj
: 10.000.- Ft).
Megállapodás szerint 80.000.- Ft-tól (alapeset: 1 db vitatott aláírás)

A munkadíj összegét befolyásolja a szakkérdések száma, a vizsgálati anyagok mennyisége, minősége és bonyolultsága, a vizsgálat helyszíne, valamint az írásszakértői vélemény elkészítésének határideje.

Szaktanácsadás: ingyenes online vagy telefonos konzultáció hatósági, bírósági és közjegyzői eljárással kapcsolatban, segítség írásszakértői véleménnyel összefüggő beadvány elkészítésében 60.000.- Ft-tól.
bottom of page